Byfesten - Gatekirka - festspilluka 2009 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Byfesten - Gatekirka - festspilluka 2009GATEKIRKA - "ord i tiden "
Uke 26 2009 var ei spesiell uke i Gatekirka. I vinter planla vi å lage et program hvor Gatekirka kunne ha åpent under Festspillene i NordNorge. Utpå våren tok vi kontakt med festspilldirektør Birger Carlsen, og spurte om vi kunne bli med på det som kalles Byfesten. Det er arrangementer i byen ut over det offisielle programmet, og foregår for det meste på utearenaer. Vi var velkommen til det, og laget da et program for mandag til og med torsdag. Vårt program ble annonser i folderen som ble distribuert til og under Festspillene.
    Uke 26 2009 var ei spesiell uke i Gatekirka. I vinter planla vi å lage et program hvor Gatekirka kunne ha åpent under Festspillene i NordNorge. Utpå våren tok vi kontakt med festspilldirektør Birger Carlsen, og spurte om vi kunne bli med på det som kalles Byfesten. Det er arrangementer i byen ut over det offisielle programmet, og foregår for det meste på utearenaer. Vi var velkommen til det, og laget da et program for mandag til og med torsdag. Vårt program ble annonser i folderen som ble distribuert til og under Festspillene.Hver dag kl 1300 hadde vi åpent under headingen «Ord i tiden- som i et speil..» Speiling var et tema for Festspillene i år.

Mandag hadde Aase Johanne Aune programmet «Ørkenfedrenes visdom» med en introduksjon av ørkenfedrene,  samt utdrag av skriftmaterialet som finnes fra det de sa og gjorde.
Tirsdag leste Sølvi Ytterstad dikt fra sitt forfatterskap. En opplevelse for dem som deltok. Hennes opptreden var den første på flere år, forøvrig referert  i Harstad Tidende. Hennes dikt er livsnære og skaper gjenkjennelse, kanskje spesielt for dem som er vokst opp her nord, men langt ut over det fanger hun opp det allmene ved å være menneske i naturen og i relasjoner til andre mennesker.
Onsdag tok Kine Hellebust oss med på en fasinerende reise i salmedikteren Elias Blix liv og forfatterskap. Kine Hellebust har dette stoffet under huden da hun har arbeidet med stoffet til et jubileum i 2002. Hun har også¨gitt ut en CD med utvalgte salmer som hun har satt melodier til.
Torsdag delte prest og diakon Lars Marin  Skipevåg  Ord fra Bibelen, i et utvalg som tok oss med over et bredt spekter i tid og livssituasjoner. En stund til å nyte Bibelord til oppbyggelse, mot og trøst for livsvandringen.
Med unntak av mandag var samlingene godt besøkt, ene dagen overfylt. Det viktigste vi sitter igjen med, er vel alle tilbakemeldinger om at Gatekirka «er et godt rom» å være i. Korset laget av kunstneren Inger Kaurin appellerer og taler til folk i seg selv. Hele uka ble en gledens uke, med rom for refleksjon, ettertanke og gode samtaler i etterkant av selve programmet, som hadde en ramme på ca en halv time.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook