Våre verdier | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Våre verdier

Velsignelse er muligens et gammelt ord for mange. Vi ønsker med vårt virke å være med på å lyse Guds velsignelse over menneskene, enten det er «høy eller lav, svak eller sterk»- slike kategorier bruker vi ofte på hverandre, men er ubrukelige når vi møtes som medmennesker. Velsignelsen fra Gud rommer så mye,- anerkjennelse, aksept, omtanke og nåde, og enda mer enn det vi kan formulere. Vi ønsker å gå omkring å være kirke, med Guds velsignelse.

Ett sitat av den svenske poeten og forfatteren Ylva Eggehorn er treffende:- De første kristne gikk ikke til kirke, de gikk omkring og var kirke. Frelse er nok et ord som ofte er karikert. I sin bibelske setting handler det om hele mennesket, å bli ivaretatt, bevart hel og uskadet, og omhandler både kropp og sjel. Det handler om å bli sett og vist omsorg som den man er, bevare en trygg identitet og kunne være en del av et fellesskap.

I løpet av tiden Gatekirka har eksistert, har vi fått bekreftet at menneksene i byen vår er opptatt av mer enn billig bensin, ny asfalt på veiene, og oppdaterte skoler- selv om disse ting absolutt er viktige nok. Derfor er vi fortsatt på banen.Herren velsigne deg og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Bibelen (4. Mos 6.24)
Del denne siden med andre!

Share on Facebook