Gatekirka - resyme` - året 2007 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Gatekirka - resyme` - året 2007I år  har vi på det jevne hatt tre «lag» som har byttet på å holde åpent. Hvert lag er på to personer. Innimellom har vi fått hjelp fra noen som ikke står fast på lista, men har sagt seg villig til å være med nå og da. Ut fra det mannskap vi har, har vi dette året konsentrert oss om å ha åpent på dagtid. Unntaksvis har vi hatt åpent på kvelden.

Vi har opplevd en fin og positiv utvikling i Gatekirka. Vi får stadig tilbakemelding på at vi blir lagt merke til, personer sender oss bønneemner, eller stikker innom. I arbeidsmøtene sier vaktene også at de opplever en god atmosfære når de er der, og at det er et «rom» som påminner oss om at vi har en oppgave med tilstedeværelse i byen.

Av nytt dette året er gjennomføringen av Lunsjforedrag. Vi har opplevd dette svært positivt, noe som også har fått nye personer til å «oppdage» Gatekirka. Starten under «Verdensuka for psykisk helse» ble en suksess, med flere mennesker tilstede enn lokalet egentlig hadde plass til.  I høst har vi arrangert tre slike samlinger, to med sykehuspresten, og en med Helsesøser S.R. Bakken, i rollen som ambassadør for Trygge lokalsamfunn.
Fokus for disse samlingene har til nå vært stikkordet «Engasjement». Det vil si at vi har prøvd å fange opp personer med engasjement for et positivt og byggende arbeid i byen vår, på ulike områder, og på den måten står i livets tjeneste. På den måten knytter vi også kontakter, og kan dele med hverandre hva vi står for, og gjøre oss selv tilgjengelig for andre enn dem vi tradisjonelt møter på våre Gudstjenester.

Ved spesielle anledninger og høytider har vi hatt enkle kveldssamlinger, med konsentrasjon om bibeltekster, opplesning  og sang. Det gjelder jul, påske og uka for psykisk helse. I desember markerte vi også at Gatekirka var 17 år, med kaffe og kaker. Som regel tar vi tid til sosialt samvær etter disse kveldssamlingene.

Fremdeles tror vi at Gatekirka er på rett plass. Derfor avslutningsvis to sitater:
Jeg sa til vekteren ved porten til det nye året: Gi meg lys så jeg trygt kan gå inn i det ukjente. Og han svarte: Gå ut i mørket og legg din hånd i Guds hånd. Det vil være bedre enn lys, og tryggere for deg enn en kjent vei. -Minnie Louise Haskins-

Hvis vårt primære motiv blir å leve sammen med Jesus i verden, kan vi være sikre på at vårt liv blir preget av helbredende tilstedeværelse. - Henri Nouwen -

Del denne siden med andre!

Share on Facebook