Gatekirka - resyme` - året 2008 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Gatekirka - resyme` - året 2008Gatekirka har dette året fortsatt med å ha åpent  onsdager på dagtid. Vi har hatt åpent hver onsdag, med unntak av sommerferien. Året som gikk har vært et spennende år, med mange fine samlinger.

Cirka en gang per måned har vi arrangert lunsjforedrag, noe som har vært vellykket. Stikkord for disse forderagene har vært engasjement, og vi har funnet fram til personer som har et byggende engasjement for byen vår.  Følgende personer har holdt lunsjforedrag i 2008: Hans Petter Schjelderup, Kine Hellebust, Anne Karin Arvola,  Jahn Steinkjær,  Rolf Thorsen,  Ommund Rolfsen, og Frode Bygdnes.

Forøvrig finnes referat fra disse på nettsiden www.gatekirka.no. Gjennom disse arrangementene har vi samlet nye mennesker til samtale, samt at det har gitt oss inspirasjon og vi knytter stadig nye kontakter på denne måten.

To ganger i året har vi arbeidsmøte, med planlegging og evaluering av det vi har gjort og gjør, ett møte på våren og ett på høsten. Dette er gode samlinger hvor vi kan samtale om viktige forhold  ved denne tjenesten.

Vi har også hatt markeringer på kveldstid, som påskebetraktning, Verdensuka for pyskisk helse og adventsamling. I mars hadde vi også en kveldssamling med besøk av Bernt Christensen som er landsomfattende kontakt for lignende prosjekter fra ulike kirkesamfunn.

En spesiell opplevelse var at vi hadde åpent under Baptistenes landsmøte i Harstad i juli, lørdagen. Mange av landets baptister viste interesse, og vi fylte lokalet fire ganger for å få plass til alle. Spesielt var det å ha Kongo misjonæren Liv Godin på besøk, som ønsket oss Guds velsignelse i arbeidet. Da hadde vi en kort orientering om arbeidet, og spanderte kaffe og litt å bite i til alle besøkende.

Før jul 2008 fikk vi en gledelig melding om at Harstad Tidendes julegave i år går til Gatekirka. Beløpet var på 13.505 kroner. Dette er gledelig og et tegn på at vi blir verdsatt og lagt merke til.

Ut over det vi opplever av besøk i åpningstiden, får vi også henvendelser om forbønn for mennesker som trenger det. Vi tar disse med i bønn, og på fellessamlinger tar vi også med en bønn for alle som har kontaktet oss gjennom året og årene.

De frivillige vaktene gjør en flott innsats, uten disse hadde ikke arbeidet latt seg gjøre.

Nettsiden som presenterer Gatekirka er også blitt veldig bra. Noen kontakter oss via den, selv om pågangen til nå ikke har vært veldig stor. Vi har også fått laget en liten folder som presenterer arbeidet på en enkel måte. Denne ligger til utdeling i Gatekirka, og tanken er at den også kan legges ut på offentlige kontorer og steder der folk møtes.

Vi er takknemlig for møter med mennesker i året som gikk, og ser at Gatekirka absolutt fyller en funksjon i byen vår.

Regnskap for 2008 er revidert og godkjent. Regnskapet legges fram for arbeidsmøtet i Gatekirka.Del denne siden med andre!

Share on Facebook