Gatekirka - resyme` - året 2010 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Gatekirka - resyme` - året 2010Gatekirka har dette året fortsatt med å ha åpent  onsdager på dagtid. Vi har hatt åpent onsdager, med unntak av sommerferien. Året som gikk fylte Gatekirka 20 år. På dagen 17. november ble dette feiret med en enkel markering. Ordfører Helge Eriksen var tilstede med en blomsterhilsen og gode ord. Han poengterte det at Gatekirkas arbeid er med å gjøre en forskjell i byen vår, og ga honnør til de frivillige som gjør denne innsatsen, og ønsket lykke til videre. Forfatter Søvi Ytterstad var også tilstede og delte en helt nyskrevet julefortelling som hilsen til Gatekirka.  

Vårparten var aktiv med tanke på lunsjforedrag som vi har videreført dette året. Stikkord for disse forderagene er  engasjement, og vi inviterer personer som har et byggende engasjement for byen vår. I kjøvannet av dette følger gode samtaler og vi knytter kontakter. Følgende personer har holdt lunsjforedrag i 2010: Bård Borch Mikalsen (redaktør HT), Lennart Larsson (Evangelist, minikonsert), og Carl Ove Fæster (sogneprest). I september hadde vi besøk av diakonene i Den norske kirke, som selv hadde bedt om å få komme til oss for å høre om virksomheten og snakke sammen. Forøvrig finnes referat fra de fleste lunsjforedragene på nettsiden www.gatekirka.no. Gjennom disse arrangementene har vi samlet nye mennesker til samtale, samt at det har gitt oss inspirasjon og vi knytter stadig nye kontakter på denne måten.

På høstparten har vi latt lunsjforedragene vike for 20.årsmarkeringen , samt adventsamling før jul.   I forbindelse med 20 år hadde magasinet ByHarstad og magasinet Panorama en reportasje om Gatekirka, med tilbakeblikk og informasjon om Gatekirka per idag.

To ganger i året har vi arbeidsmøte, med planlegging og evaluering av det vi har gjort og gjør, ett møte på våren og ett på høsten. Dette er gode samlinger hvor vi kan samtale om viktige forhold  ved denne tjenesten, og være sammen med hverandre som medarbeidere. Utfordingen denne høsten har vært rekruttering av nye vakter, da noen av de som er i staben ikke har anledning så ofte som før på grunn av ulike forhold. Dette er en sak vi arbeider med og har satt på dagsorden på arbeidsmøtene.

Ut over det vi opplever av besøk i åpningstiden, får vi også henvendelser om forbønn for mennesker som trenger det. Vi tar disse med i bønn, og på fellessamlinger tar vi også med en bønn for alle som har kontaktet oss gjennom året og årene. Av regnskapet fremgår også at vi får inn gaver økonomisk fra enkeltpersoner og lag og foreninger. Dette til tross for at vi ikke aktivt har gått inn for å samle inn penger. Det er et godt signal på at Gatekirka er verdsatt også utover de «vanlige» kretsene mht kirkelig arbeid.

De frivillige vaktene gjør en flott innsats, uten disse hadde ikke arbeidet latt seg gjøre.

Nettsiden som presenterer Gatekirka er også en god informasjonskanal. Noen kontakter oss via den, selv om pågangen til nå ikke har vært veldig stor. Vi har også fått laget en liten folder som presenterer arbeidet på en enkel måte. Denne ligger til utdeling i Gatekirka, og tanken er at den også kan legges ut på offentlige kontorer og steder der folk møtes.

Vi er takknemlig for møter med mennesker i året som gikk, og ser at Gatekirka fremdeles fyller en funksjon i byen vår.

Regnskap for 2010 er per dato ført, men blir revidert først i begynnelsen av februar.  Regnskapet legges fram for arbeidsmøtet i Gatekirka.


Del denne siden med andre!

Share on Facebook