Gatekirka - resyme` - året 2011 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Gatekirka - resyme` - året 2011Gatekirka har dette året fortsatt med å ha åpent onsdager på dagtid, med unntak av sommerferien. Høsten ble preget av noe mindre aktivitet enn vanlig da noen av medarbeiderne hadde utfordringer med sykdom og dødsfall i familien. Vårhalvåret var vi i normal aktivitet igjen  

Lunsjforedrag er også videreført dette året, men ikke like regelmessig som tidligere. Stikkord for disse forderagene er  engasjement, og vi inviterer personer som har et byggende engasjement for byen vår. I kjøvannet av dette følger gode samtaler og vi knytter kontakter.

I påsken deltok Gatekirka for tredje år på rad ved den tverrkirkelige korsvandringen gjennom byen. Prosesjonen stoppet  sentrale steder i byen, med tekstlesning og bønn. Ett av stoppestedene var ved Gatekirka. Vandringen hadde stor oppslutning, og avsluttet med gudstjeneste i Harstad kirke, en sterk og levende markering av påskebudskapet. Ellers arrangerer vi påskebetraktning onsdag i den stille uke, og adventssamling før jul.

To ganger i året har vi arbeidsmøte, med planlegging og evaluering av det vi har gjort og gjør, ett møte på våren og ett på høsten. Dette er gode samlinger hvor vi kan samtale om viktige forhold  ved denne tjenesten, og være sammen med hverandre som medarbeidere. Utfordingen denne høsten har vært rekruttering av nye vakter, da noen av de som er i staben ikke har anledning så ofte som før på grunn av ulike forhold. Dette er en sak vi arbeider med og har satt på dagsorden på arbeidsmøtene.

Ut over det vi opplever av besøk i åpningstiden, får vi også henvendelser om forbønn for mennesker som trenger det. Vi tar disse med i bønn, og på fellessamlinger tar vi også med en bønn for alle som har kontaktet oss gjennom året og årene. Av regnskapet fremgår også at vi får inn gaver økonomisk fra enkeltpersoner og lag og foreninger. Dette til tross for at vi ikke aktivt har gått inn for å samle inn penger. Det er et godt signal på at Gatekirka er verdsatt også utover de «vanlige» kretsene mht kirkelig arbeid.

De frivillige vaktene gjør en flott innsats, uten disse hadde ikke arbeidet latt seg gjøre.

Nettsiden som presenterer Gatekirka er også en god informasjonskanal. Noen kontakter oss via den, selv om pågangen til nå ikke har vært veldig stor.

Vi er takknemlig for møter med mennesker i året som gikk, og vet at Gatekirka med sin spesielle karakter gjør en forskjell i byen. Tross at vi dette året har hatt noen færre dager åpent, er vi styrket i troen på at vi representerer Guds rike med tilstedeværelse midt i byen vår, og vi ser stadig tegn på det.

Regnskap 2011 er  revidert og godkjent av ekstern revisor. Regnskapet legges også fram for arbeidsmøtet i Gatekirka.


Del denne siden med andre!

Share on Facebook