Gatekirka - resyme` - året 2012 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Gatekirka - resyme` - året 2012Gatekirka har dette året fortsatt med å ha åpent onsdager på dagtid, med unntak av sommerferien. Vi har også forsøkt noen lørdager, på grunn av bemanningen. En utfordring nå er å ha nok mannskap til å ha åpent hver uke. En ny medarbeider har meldt seg dette året. Lunsjforedrag er også videreført, men ikke like regelmessig som tidligere. Stikkord for disse forderagene er  engasjement, og vi inviterer personer som har et byggende engasjement for byen vår. I kjøvannet av dette følger gode samtaler og vi knytter kontakter.

I påsken deltok Gatekirka for fjerde år på rad ved den tverrkirkelige korsvandringen gjennom byen. Prosesjonen stopper sentrale steder i byen, med tekstlesning og bønn. Ett av stoppestedene er ved Gatekirka. Vandringen hadde stor oppslutning, og avsluttet med gudstjeneste i Harstad kirke, en sterk og levende markering av påskebudskapet. Ellers arrangerer vi påskebetraktning onsdag i den stille uke, og adventssamling før jul.

To ganger i året har vi arbeidsmøte, med planlegging og evaluering, ett møte på vinter/våren og ett på høsten. Møtet som avholdes i jan/februar er årsmøte, der regnskap legges fram og godkjennes, og planer for sesongen legges.

Dette er gode samlinger hvor vi kan samtale om viktige forhold ved denne tjenesten, og være sammen med hverandre som medarbeidere. Utfordingen nå er rekruttering av nye vakter, da noen av de som er i staben ikke har anledning så ofte som før på grunn av ulike forhold. Dette er en sak vi arbeider med.

Ut over det vi opplever av besøk i åpningstiden, får vi også henvendelser om forbønn for mennesker som trenger det. Vi tar disse med i bønn, og på fellessamlinger tar vi også med en bønn for alle som har kontaktet oss gjennom året og årene. Av regnskapet fremgår også at vi får inn pengegaver fra enkeltpersoner, lag og foreninger. Dette til tross for at vi ikke aktivt har gått inn for å samle inn penger. Det er et godt signal på at Gatekirka er verdsatt også utover de «vanlige» kretsene mht kirkelig arbeid. Julen 2012 mottok vi gave på 6000 kroner fra Harstad Tidende, som også presenterte beslutningen om å gi til Gatekirka i en helsides annonse.

Nytt av året er at vi via kontakt med Hermod Bakkevoll, har gitt rom for at kristne iranere i distriktet kan møtes i Gatekirka til bibelstudium og musikk-gruppe, på sitt eget språk. Ellers er lokalet også tilgjengelig for andre kristne som måtte ha behov for et møtested, etter forespørsel. Nettsiden som presenterer Gatekirka er også en god informasjonskanal. Noen kontakter oss via den, selv om pågangen til nå ikke har vært veldig stor. Vi drøfter også muligheten for å opprette en Facebookside, men har ikke realisert det 2012.

De frivillige vaktene gjør en flott innsats, uten disse hadde ikke arbeidet latt seg gjøre.

Vi er takknemlig for møter med mennesker i året som gikk, og vet at Gatekirka med sin spesielle karakter gjør en forskjell i byen. Vi er styrket i troen på at vi representerer Guds rike med tilstedeværelse midt i byen vår, og vi ser stadig tegn på det.

Regnskap 2012 er godkjent av årsmøtet, og revideres av ekstern revisor.


Del denne siden med andre!

Share on Facebook