Lunsjforedrag - Anne Karin Arvola - 18.06.2008 - kl 1200 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - Anne Karin Arvola - 18.06.2008 - kl 1200Tema Personlig vekst
Personlig vekst, hva er det? Utvikling eller innvikling? Vi søker det gode liv, streben etter behag, unngåelse av smerte, et skapende liv.

Selvrealisering
Eudaimonia kommer fra gresk eu=godt daimon=indre potensiale/sanne selv. Vi er født med et ønske om å forstå seg selv og realisere sine indre potensialer eller sanne selv. Et iboende ønske om vekst og utvikling.

Hva må være på plass først?
Maslows behovspyramide sier noe om det. Behov for underskuddsdekning og behov for personlig vekst. Et hierarki.

1. Fysiologiske behov. Minimumslønn. Tid til å spise/hvile
2. Sikkehetsbehov. Trygge sikre omgivelser. Visshet om å beholde jobben,  ikke bli utsatt for trusler.
3. Sosiale behov. Sosiale omgivelser som formidler støtte og aksept.
4. Aktelse. Selvrespekt og få anerkjennelse fra andre. Prestere, nyte suksess og nyte andres aktelse. Viktigere enn seksualitet og aggresjon.
5. Selvaktualisering. Realisere sine potensialer.

Å være  i bevegelse
Å realisere seg selv er å kreere- det å være i bevegelse og å bringe fram noe nytt. Av og til byr livet på utfordringer som gjør at vi kan stivne til i skrekk og angst, eller i stahet og overbevisning om at slik må det være. Leveregler som styrer det vi tenker, gjør og føler.

Når man mister grepet på livet
Tilstedeværelse: Oppmerksomhet på hvordan du har det og hva som skjer rundt deg er en betingelse for at du skal kunne reagere på en god måte.
Det som er rett i en situasjon er kanskje ikke rett i den neste.
Du må kjenne etter NÅ. Du må se hva som skjer rundt deg NÅ.

Når svakhet blir styrke
Beethoven komponerte, på tross av fortvilelsen over egen døvhet.
Det som er en svakhet hos noen kan omformes til en form for spesiell styrke. Også vonde erfaringer gir nyttige perspektiver.
Kriser gir økt følsomhet.

Å tre fram
Årealisere egne potensialer er en eksistensiell prosess.
Eksistere fra latin: Tre fram
Hva skal til for å våge å være synlig?

Mot
Våge å elske og våge intimitet, men dermed kunne bli avvist.
Våge å kjenne etter, men dermed kjenne smerte.
Våge å se den andre, men dermed kunne se den andres lidelse og også dens kjærlighet og glede.
Våge å være fri og skapende, men dermed miste kontrollen litt.
Våge å leve og dermed erkjenne at vi er dødelige.

Personlig vekst er en bevegelse i retning av å bli mer tydelig, og å se verden og de andre mer tydelig.
-------------------------
Anne Karin Arvola er psykolog og jobber på Barnevernspedagog(BVP) studiet på Høyskolen i Harstad.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook