Lunsjforedrag - helsesøster Solveig Rostøl Bakken - 31.10.2007 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - helsesøster Solveig Rostøl Bakken - 31.10.2007Onsdag 31. Oktober besøkte Helsesøster Solveig Rostøl Bakken Gatekirka. Tema: om Trygge lokalsamfunn.  Solveig orienterte om bakgrunn for Trygge lokalsamfunn, at det ikke er en tittel man beholder, men må "gjennvinnes" hvert femte år. Det gjør at kommunen må følge opp og forplikte seg på endel tiltak. Hennes arbeidsfelt er kontakt med aktuelle samarbeidspartnere på ulike områder. Det kan være : ulykker i hjemmet, trafikken, og til forebygging av vold.

Denne dagen tok hun for seg vold i sentrum, og hva som gjøres for å redusere dette.

Det gatekirka   "kan" er å lytte til medmennesker og være åpen for å møte den åndelige lengsel hos dem som kommer. Hun mener Gatekirka er interessante som samarbeidspartnere, både med hensyn til arbeidsmåte og selv om Gatekirka har begrenset åpningstid. Hun gav også innspill på hvordan vi kan være samarbeidspartnere for andre instanser i byen.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook