Lunsjforedrag - Jahn Steinkjær - 27.08.2008 kl 1200 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - Jahn Steinkjær - 27.08.2008 kl 1200


Tidligere nordsjødykker Jahn Steinkjær hadde lunsjforedrag  og her er noe av det som kom fram under foredraget:


Resyme

Vant til friluftsliv og søken etter mening i livet. Broren tok han med i skog og mark og på sjøen. Begynte i marinen som 18 åring og ble uteksaminert  ved Håkonsvern. Begynte i Nordsjøen som nittenåring i 1985. Jahn er pr.  idag psykiatrisk sykepleier, etter at han måtte slutte som dykker. Nå jobber han i en 20% stilling. Han er engasjert for de såkalt svake i samfunnet, dem som lett blir glemt av «systemet».

Engasjement
Har hatt engasjement for jobben hele sitt yrkesaktive liv. Han mener at engasjement, moral og etikk henger sammen. Livet som dykker var fasinerende og spesielt. Viktig for den norske stat. Etterhvert blir han betenkt når han ser at blant de sterke menn, er det også redde og skadede.

Han fortalte om den mørke siden ved yrket. I 21 dager i «isolasjon» pga trykkforandringer, helium istedenfor luft, overvåkning av kamera i alle situasjoner. Farefulle oppdrag. Lover fantes, men det ble gitt dispensasjoner for at jobben skulle gå raskere.

Han gav eksempel på enkelthendelser som er lagt fram i den rettsaken som nå har pågått.

Han beskrev også mange av de psykiske og fysiske skadevirkningene etter dykkingen, og om fravær av medisinsk oppfølging. Flere av hans kompiser har tatt sitt eget liv. Mange er uføre og overlatt til seg selv av «systemet»

Han fortalte også om rettsaken, hvilke artikler i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol den norkse stat er tiltalt for å ha brutt. Jahn trakk frem Tom Engh og Rolf  Guttorm Engebretsen som har vært pådrivere i saken og har stått på for å samle og hjelpe dykkere. Saken omfatter i stikkordsform følgende artikler :
Retten til liv, torturparagrafen, muligheten til rettferdig rettergang, informasjon om faremomenter, mangel på etterforskning, diskriminering.

Etter foredraget var det en aktiv samtale med mange spørsmål og refeksjoner fra de frammøtte, og Jahn delte mange av sine erfaringer fra tiden som dykker.

Ellers kan vi henvise til noe  bakgrunnstoff her.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook