Lunsjforedrag - Ola Løkholm - 18.03.2009 kl 1200 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - Ola Løkholm - 18.03.2009 kl 1200


Kulturbyen Harstad- idag og i framtida, fortrinn og utfordringer.


Idag
Harstad er en kulturby. Harstad har mange arenaer og anlegg for kulturaktiviteter. Da Harstad skulle få kulturhus mente mange at en storsal med 1000 sitteplasser var for stort. Harstad har profesjonelle musikere som f.eks Divisjonsmusikken som er 100 år i 2011, med 40 profesjonelle musikere. Dessuten Actimus og Fotefar. Vi har Art’gymsal som huser et kunstnermiljø. Festspillene i Nord-norge ble stiftet 1964 og første festspill i 1965.

Organisering av kultur: Tre nivå;  staten, fylket og kommunen. Kulturen kan være finansiert eller delfinansiert, dvs at stat og fylke bidrar med noe, mens kommunen må bidra med noe selv.

Publikum er en viktig årsak til at Harstad er en kulturby. 43 tusen solgte billetter per år er en indikasjon på det, og er i forhold til innbyggertall bedre enn Bodø og Tromsø.

Svake sider:
Noen av dem som er fullfinansiert har dårlige besøkstall, f.eks symfoniorkester, Divisjonsmusikken, musikk i Troms. Disse trenger ikke i like stor grad å tenke solgte billetter, og behøver «skjerping» mht å nå ut.

Enkelte miljøer mangler profesjonelle driftsorganisasjoner. For eksempel Harstad Kunstforening og Galleri Harstad. Blir da «trøbbel» på grunn av svak økonomi i kommunen, jfr avisoppslag i senere tid.

Framover
Viktig å utvikle nye arenaer for kultur, som utescener, scene for rytmisk musikk (rock). Satse på profesjonell kunstformidling (billedkunst) for eksempel opprette en stilling som kan se og koordinere ulike kunstnere. Finnes spennende kunstnerfamilier fra byen, ta vare på disse.

Samordne kontakten med publikum.

Mer bruk av det vi har, for eksempel lunsjkonserter som er produsert kan gjenbrukes på andre arenaer som sykehjem, skoler, bedrifter o.l.

Artic Creative Cluster: En slags service overfor selvstendige kulturabeidere, som trenger hjelp med regnskap o.l.

Utvikling : For eksempel kinoen som er utdatert. Kino digitaliseres i fremtiden. Dvs kanskje må kinoen endres eller flyttes helt.

Samkjøring av arrangementer: En utfordring å få sett ting i sammenheng, slik at ikke for mye av arrangementer kolliderer, kanskje et eget forum for dette må til.

Teknisk stab kulturhuset: Per idag lokalisert i huset. Man kan tenke seg at disse også kan brukes andre steder med sin kompetanse.

Utdanningstilbud: Høyskolen i Harstad har per idag produsentstudiet. Harstad burde hatt flere tilbud på utdanningssiden. Har lett for å bli at tilbudene etableres i større byer som allerede har en viss kompetanse og tilbud.
----------
Samlingen avsluttet med samtale og spørsmål fra de frammøtte.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook