Lunsjforedrag - Rolf Thorsen - 24.09.2008 kl 1200 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - Rolf Thorsen - 24.09.2008 kl 1200Lunsjforedrag 24.09.08
Høyskolelektor Rolf Thorsen , tema «Trygghet»

Han tok utgangspunkt i et utsagn fra sykepleier- utdanninga i hans tid, der det ble sagt at «Vi skal skape trygghet».

Kan vi skape trygghet, når hva som er «trygt» oppleves så forskjellig?
Eksempel: En kan oppleve det som trygt å væe inne i en fjellhule på oppdagelsesferd, mens en annen får klaustrofobi.

Trygghet er ikke det samme for alle. Det kan veksle med oppvekst, personlighet, miljø og kultur. Hva som er trygt kan også endre seg etter hvor vi er i livet.
Eksempel: En mann som har likt å ta trappen i fire sprang, kan oppleve det utrygt å gå i trappen når han blir gammel og ikke mestrer det.

En faktisk/ sann trygghet er grunnleggende, at noe er til å stole på.

Falsk trygghet: Man kan bygge på noe som er falsk trygghet, for eksempel at man tror at man har kontroll over noe, men egentlig ikke har det. Man kan søke trygghet i miljøer der man mener eller tror at man har rett i alt, og ikke vil utsette seg for innvendinger. Det føles trygt, men kan være en falsk trygghet.

Politisk : Trygghet er et verdi-ord som brukes av de fleste partier, men har ulik mening. For eksempel kan et parti mene at det er trygt å slippe nye mennesker inn i landet, mens andre partier mener at det er trygt å ikke slippe inn nye.

Trygghet er et verdi-ord som også kan brukes «ukritisk», uten å helt definere hva vi mener. Hva er det for eksempel å trygge velferden? Er det å sikre økonomien, eller å sørge for at ikke økonomien tvinger oss inn i strukturer som er menneske-fientlige?

Trygghet er også et personlig prosjekt, som  handler om valg. Vi kan, innenfor visse rammer; velge å tenke at livet egentlig er godt, tross negative opplevelser og farer. Det handler om fokus og å se de små ting i hverdagen som gir oss trygghet.

Alle har en lengsel etter noe større som er trygt,- Gud. Vi kan ta bort religion eller si at «Gud er død»  men vi blir som mennesker ikke kvitt lengselen etter at det skal være noe større i tilværelsen som skaper trygghet.

Vi kan hjelpe hverandre til å minnes gode ting, for eksempel i alderdommen, som skaper trygghet og gjenkjennelse. Dette betinger at vi gir oss tid, til å oppdage hva som er trygt for andre, og møte den personen.

Helsevesenet som skulle formidle trygghet, er iferd med å miste «grepet» på grunn av travelhet og økonomiske vurderinger. Nå ser vi en trend at næringslivet, for eksempel hoteller, selger konsepter med ro, trygghet og tid, eksempelvis spa-senter på hotell også i Harstad.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook