Bibelteksten | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Bibeltekster
 
Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder.

For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.

For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov.

For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen.
Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
Bibelen (1. Kor 9, 19-23)Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.
Bibelen (Ordspr 4,23)

Del denne siden med andre!

Share on Facebook