Hjertets lengsel | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Hjertets lengsel

I den tiden Gatekirka har eksistert har store og små, eksistensielle og trivielle spørsmål blitt satt på dagsorden.

Kanskje ble vi også overrasket over hvor mange som ville snakke om glede, sorg, livet, døden, krig, vennskap, kjærlighet, hat- alle de store spørsmål som vi alle bærer på, og som det kanskje ikke er nok «rom» til samtale om i hverdagen.

Vi har sett at det er mye lengsel hos menneskene, noe som er så naturlig- men som ofte lever «i det skjulte» i en kultur som har effektivitet og rasjonalitet høyt på dagsorden.

I Gatekirka ble det første stikkordet «Enkelhet». Det å være tilstede som medmennesker, uten å være pågående, eller komme med ferdige slagord, eller dele ut brosjyrer som kunne virke invaderende.

Vi ønsket av hele vårt hjerte å lytte til hver enkelt som vi møtte, og den profilen har vi rendyrket.

Vi ønsker at «Guds hjerte møter menneskets hjerte» uten at vi som frivillige medarbeidere «står i veien» men bare kan bidra til å åpne for de spørsmål og historier den enkelte bærer med seg.Del denne siden med andre!

Share on Facebook