Sitater | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Sitater

«Jeg blir mere og mere overbevist om at mitt liv tilhører andre
like meget som det tilhører meg,

og at det som oppleves som det mest enestående,
ofte viser seg å være det som er mest solid forankret i menneskelivets felles vilkår»
- Henri Nouwen-
«Pokker ta tidsånden. Den er uinteressant.
En fabel kan gjenkjennes til alle tider, den strekker seg lenger enn tidsånd og samtid.
Det store er stort til alle tider.

Og jeg har forstått at gjennom kjærligheten åpnes andre ting.
En lengsel, kanskje etter tilhørighet.
Etter et menneske. Du er av ånd.
Du skal tenke: Skjønnhet, sannhet, lengsel.»
-Vetle Lid Larssen -
Dikt

Ett er nødvendig
her i denn vår vanskelige
verden av husville og heimløse,
å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen
Slik at mennesker på
veiene kan skimte lys
i dine bebodde øyne.
-Hans Børli-Håp
Om Guds kjærlighet

Kan en kvinne glemme
sitt spebarn
og ikke ha ømhet
for sønnen hun fødte?
Og selv om en mor kan glemme,
så vil jeg aldri glemme deg.

Bibelen(Jes 49,15)
Del denne siden med andre!

Share on Facebook