Arbeidet tar form | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Arbeidet tar form

Opplevelsen av at Gatekirka dekket et behov, førte til at vi fortsatte virksomheten på nattestid i helgene, til og begynne med på lørdager, en periode både fredag og lørdag, og senere på fredager. Den første perioden av Gatekirka ble vi en del av det forebyggende arbeidet i byen. Vi hadde et godt samarbeid med politiet, skoler, helsesøster og andre aktører som arbeider for byens beste.

«Vi» betyr at jeg knyttet til meg frivillige medarbeidere som ønsket å gi av sin tid. Medarbediere kom fra ulike menigheter, og etter som det ble behov for mer struktur ble det dannet et styre eller en arbeidsgruppe, hvor noen vedtekter ble formulert. Tanken har hele tiden vært at prosjektet skulle være tverrkirkelig, selv om det hadde sin forankring i Baptistkirken.

Etter som Gatekirka tydelig var ønsket- vi fikk også endel oppmerksomhet i aviser og radio, tok vi initiativ overfor Harstad Kommune om å ha et sted innendørs hvor man kunne fortsette samtalen.

Ganske raskt fikk vi disponere et rom i det gamle posthuset, nå Galleri Harr mm. Senere var vi en periode i Erlingsgate 1, der det nå er ungdommens hus.
Da det ble tatt tilbake til kommunen, fikk vi disponere det lille rommet som vi har nå, «den gamle kinokiosken» kjent i bybildet fra tidligere tider.

I denne tiden vekslet vi med å ha vakter ute på gata, mens noen satt inne i kafeén.Del denne siden med andre!

Share on Facebook